TIS-Parking Info

Thiết bị hỗ trợ tra cứu thông tin, chỉ đường, tìm xe trong bãi đỗ

Mô tả sản phẩm

Thiết bị được lắp đặt tại các khu vực lên xuống, ra vào khu vực bãi xe, trong bãi xe,.. nhằm hỗ trợ chủ phương tiện có thể tìm xe thuận tiện, cũng như tra cứu các thông tin liên quan khác
Các Thiết bị bãi xe khác