TIS-Parking Entry

TIS-Parking Entry:Thiết bị kiểm soát làn vào với mã sản phầm TPEn.01 sử dụng công nghệ kiểm soát và phát hành vé tự động (không cần nhân viên trực tại các làn kiểm soát)

Mô tả sản phẩm

Tại lối vào: Sử dụng Parking Entry kết nối đồng bộ với hệ thống camera chụp toàn cảnh, camera chụp biển số, Barrier và giao diện tương tácvới phòng điều hành trung tâm (tương tác video phone).

Carparking Entry: bộ kiểm soát làn vào được tích hợp sẵn

  • Tích hợp màn hình cảm ứng
  • Tích hợp chức năng điều khiển làn
  • Tích hợp module phát hành vé QRCode
  • Tích hợp chức năng đầu đọc thẻ
  • Tích hợp Phần mềm TIS-CPK 2.0
  • Tích hợp camera video call + nhận diện khuôn mặt

sản phẩm được sử dụng cho các khu vực kiểm soát xe tự động, không cần nhân viên hỗ trợ.

Các Thiết bị bãi xe khác