Giải pháp quản lý xe thông minh

Hệ thống quản lý bãi giữ xe ô tô thông minh tích hợp các công nghệ và thiết bị hiện đại

Chi tiết

Kiểm soát, quản lý khu đô thị

Giải pháp kiểm soát ra vào an toàn và thông minh cho khu đô thị

Xã hội ngày càng phát triển, các khu đô thị tập trung cũng xuất hiện nhiều hơn. Không chỉ ở những thành phố lớn, mà xu hướng hiện nay đang mở rộng và phát triển các khu đô thị tại khu vực giáp ranh thành phố. Song song với việc xây dựng và phát triển khu đô thị, giải pháp kiểm soát ra vào khu đô thị an toàn và thông minh cũng là một trong những nhu cầu quan trọng cần được quan tâm.