Sensor tiệm cận đo khoảng cách

Sensor nhận biết khoảng cách, sử dụng trong các giải pháp nhận biết vị trí như chỗ đỗ xe có xe hay không .Đèn kết nối với sensor sẽ xanh nếu trong khoảng cách xác định trước không bị chắn. Màu đỏ khi bị vật chặn nhỏ hơn khoảng cách xác định trước - Kết nối đèn để báo chỗ trống có xe hay không có xe, - Kết nối nối tiếp nhiều Sensor thành dãy - Cấu hình mã vị trí để quản lý chung

Mô tả sản phẩm

Các Mạch tích hợp khác